KOGNITIV DISSONANS

Kognitiv dissonans er et centralt omdrejningspunkt i den gængse kritik af den overvågningskultur, som er grundlaget for et data-drevet demokrati. Skal borgere have adgang til private online konfigurationer, offentlige tjenester og ydelser – eller deltage i den demokratiske samtale – er de tvunget til at foretage et valg mellem to lige dårlige alternativer: Accept af overvågning – eller udelukkelse. Det skaber kognitiv dissonans.
Læs mere

ROBUST CYBERSIKKERHED

Digitalisering har gjort os sårbare. Vi kommer ikke disse sårbarheder til livs hverken i dag eller i morgen. Derfor må vi vænne os til, at vi skal være robuste overfor digitale sårbarheder.
Læs mere

FOLKESTYRE ELLER FACEBOOK-STYRE?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at Facebook er ‘en berigelse’ af demokratiet. Det er nok tvivlsomt, hvorvidt forældrene til de 1000 unge, som er sigtet for distribution af børneporno på Facebook, deler statsministerens begejstring.
Læs mere

DET’ NERVER ALTSAMMEN

‘Hvem vogter ledvogterens datter, mens ledvogteren er ude at vogte led?’, sang Oswald Helmuth. Når man italesætter almindelige sikkerhedspolitiske begreber med et ‘terror’ – eller ‘cyber’ – præfiks, er der pludselig ikke ledvogtere nok til at vogte led – så er ledvogterens datter alene hjemme, mens ledvogteren er på overarbejde.
Læs mere

China Copyright and Media

The law and policy of media in China - edited by Rogier Creemers

OSO

Operational Support Overseas

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging