KOGNITIV DISSONANS

Kognitiv dissonans er et centralt omdrejningspunkt i den gængse kritik af den overvågningskultur, som er grundlaget for et data-drevet demokrati. Skal borgere have adgang til private online konfigurationer, offentlige tjenester og ydelser – eller deltage i den demokratiske samtale – er de tvunget til at foretage et valg mellem to lige dårlige alternativer: Accept af overvågning – eller udelukkelse. Det skaber kognitiv dissonans.
Læs mere

DET’ NERVER ALTSAMMEN

‘Hvem vogter ledvogterens datter, mens ledvogteren er ude at vogte led?’, sang Oswald Helmuth. Når man italesætter almindelige sikkerhedspolitiske begreber med et ‘terror’ – eller ‘cyber’ – præfiks, er der pludselig ikke ledvogtere nok til at vogte led – så er ledvogterens datter alene hjemme, mens ledvogteren er på overarbejde.
Læs mere