DATADREVET DEMOKRATI: INDLEDNING

Posted by

De sociale konsekvenser af dataficering i fremtiden er selvsagt ikke kortlagt, men noget tyder på, at vi alle kan blive ofre for dunkle kræfter, skjulte påvirkninger og formørket indflydelse fra data. En massiv kulturel forførelse, der tager udgangspunkt i en misforstået tillid til, at data og digital teknologi altid kalder en spade for en spade.

   Den forførelse kalder jeg ‘Datadrevet Demokrati’ og det koncept vil forme dit liv og din adfærd i fremtiden. Helt uden du lægger mærke til det.

   Dataficering er effekten af anvendelse af data som ressource. Data er genstand for kapitalisering, både politisk og for profit.

   I en omstilling til ‘Web 3.0’ og ‘Industri 4.0’ er regulering af dataficering den største udfordring, når omstillingen skal skabe værdi for den enkelte og samfundet.    

   Regulering i Web 3.0 bliver en balanceakt mellem effektivisering, sikkerhed, frihed, beskyttelse, demokrati, overvågning, etik, innovation, økonomisk vækst, privatliv og ytringsfrihed.

   Balance handler om, hvad vi sammen skal blive enige om på tærsklen til Web 3.0, hvor dataficering bliver udsat for eksponentiel teknologiudvikling, der styrer mod autonom automatisering.

   Det følgende lægger op til nogle pejlemærker i denne balanceakt.   

I. INDLEDNING

Vi har mistet kontrollen med digitalisering. Digitalisering og dataficering er decentraliseret og dereguleret. Det har skabt en overvågningskultur, der er kendetegnet ved fragmentering af politisk indflydelse og autoritet.

Alligevel er det misvisende at beskrive den eksisterende overvågningskultur som totalitær, diktatorisk eller anti-demokratisk.

   Overvågningskulturen er datadrevet og driver en transformation af de grundlæggende demokratiske ideer om en samfundsmodel, der stiller garantier for åbenhed, gennemsigtighed, ytringsfrihed og ret til privatliv. Men det er stadig et demokrati. Et datadrevet demokrati. Et demokrati uden demokratisk kontrol.

   Et datadrevet demokrati er en ny type af post-demokratisk kontrolsamfund, hvor den enkelte – frivilligt eller ufrivilligt – selv deltager i et samspil med data-drevne kontrolforanstaltninger. Et regime styret af et selv-regulerende marked, hvor den lovlydige borger -bevidst eller ubevidst- konstant underkaster sig selvkontrol, selvbeherskelse eller selvcensur. Ikke af frygt for indespærring, men af frygt for udelukkelse. En tilstand hvor overvågningskulturen har reduceret den statslige garantistillelse for borgerens sikkerhed og tryghed, mens demokratiske dyder er decimeret til en symbolsk illusion.

   Vi skal tage kontrollen over digitalisering tilbage. Web 3.0 skal reguleres. Sekuritisering og defragmentering er redskaber. vi før har set fungerer i globale kriser. Det virker. Den påstand kræver en længere forklaring.

   Jeg har opdelt min mening om, hvordan vi tæmmer Web 3.0 i fire tempi.

I første afsnit skitserer jeg idéen om kognitiv dissonans i en overvågningskultur, der præger et decentraliseret og dereguleret datadrevet demokrati.

Andet afsnit tager afsæt i en diskussion af regulering af sociale medier i omstillingen fra Web 2.0 til Web 3.0. Omdrejningspunktet er, hvordan vi styrer ytringsfrihed, ejerskab af data og platformsøkonomi.

Det tredje afsnit handler om tendenser, som skaber behov for sekuritisering og defragmentering af statslig kontrol.

Sidste afsnit balancerer diskussionen og giver nogle bud på, hvordan regulering skal skrues sammen i Web 3.0.     

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.