I KRIG FOR ELITEN

Obersten havde holdt tale til regimentets samlede skare af officerer. Projektet i Østeuropa var dukket op i oberstens lange selvforherligende pep-talk til det samlede mandskab. I sin tale havde obersten udnævnt Thorstein til leder af projektet i Østeuropa: “Thorstein er ikke den bedste – men han er den, vi bedst kan undvære.”
Læs mere