KOGNITIV DISSONANS

Kognitiv dissonans er et centralt omdrejningspunkt i den gængse kritik af den overvågningskultur, som er grundlaget for et data-drevet demokrati. Skal borgere have adgang til private online konfigurationer, offentlige tjenester og ydelser – eller deltage i den demokratiske samtale – er de tvunget til at foretage et valg mellem to lige dårlige alternativer: Accept af overvågning – eller udelukkelse. Det skaber kognitiv dissonans. Læs mere