WEB 3.0

Dataficering handler om måden vi anvender data som ressource. Data er genstand for kapitalisering – både politisk og for profit.
Læs mere