KOGNITIV DISSONANS

Kognitiv dissonans er et centralt omdrejningspunkt i den gængse kritik af den overvågningskultur, som er grundlaget for et data-drevet demokrati. Skal borgere have adgang til private online konfigurationer, offentlige tjenester og ydelser – eller deltage i den demokratiske samtale – er de tvunget til at foretage et valg mellem to lige dårlige alternativer: Accept af overvågning – eller udelukkelse. Det skaber kognitiv dissonans. Læs mere

DATADREVET DEMOKRATI: INDLEDNING

De sociale konsekvenser af dataficering i fremtiden er selvsagt ikke kortlagt, men noget tyder på, at vi alle kan blive ofre for dunkle kræfter, skjulte påvirkninger og formørket indflydelse fra data. Læs mere