WEB 3.0

Dataficering handler om måden vi anvender data som ressource. Data er genstand for kapitalisering – både politisk og for profit.
Læs mere

DATADREVET DEMOKRATI: INDLEDNING

De sociale konsekvenser af dataficering i fremtiden er selvsagt ikke kortlagt, men noget tyder på, at vi alle kan blive ofre for dunkle kræfter, skjulte påvirkninger og formørket indflydelse fra data. Læs mere